Share

W odpowiedzi na Państwa zapotrzebowanie stworzyliśmy 3 warianty projektowe tak, aby każdy mógł wybrać najodpowiedniejszą dla siebie opcję współpracy.

PROJEKT KOMPLEKSOWY

1. FAZA KONCEPCYJNA
Współpracę z klientami zaczynamy od wstępnej rozmowy o ich oczekiwaniach, zarysie funkcjonalnym oraz budżecie przeznaczonym na inwestycję. Po pełnej inwentaryzacji wnętrza przygotowujemy 2-3 projekty koncepcyjne wraz z umeblowaniem w formie rzutów z góry. Prace nad układem funkcjonalnym prowadzimy do momentu pełnej satysfakcji klienta a w oparciu o zaakceptowaną, finalną koncepcję tworzymy do projektu wizualizacje 3D

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Po zaakceptowaniu wizualizacji wykonujemy rozrys techniczny projektu. Ta faza polega na przygotowaniu:

• Rysunków budowlanych ścian (zmiany architektoniczne, dobudowy, wyburzenia, nowy układ funkcjonalny pomieszczeń)
• Rozrysów instalacji wodno–kanalizacyjnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania
• Rozrysów sufitów podwieszanych (detale, poświaty, wysokości)
• Projektu ułożenia okładzin podłogowych i ściennych wraz z wyborem materiałów oraz sposobem ich ułożenia we wszystkich projektowanych pomieszczeniach
• Rozrysów kamienia, szkła, luster, grafik i tapicerki
• Koncepcji kolorystycznej ścian i sufitów
• Szczegółowych rysunków łazienek wraz z doborem ceramiki i armatury
• Kompleksowych rozrysów wszystkich projektowanych pomieszczeń
• Rozrysów drzwi oraz zabudów meblowych ( meble wykonywane na zamówienie, osłony grzejników, parapety, okładziny drewniane)
• Detali budowlanych i stolarskich niezbędnych w etapie realizacyjnym
• Propozycji umeblowania ruchomego
• Koncepcji aranżacji okien: shuttersy, żaluzje, rolety, zasłony, firany itp.
• Zestawienia proponowanych materiałów oraz elementów wyposażenia wnętrz

Pełen projekt wraz z wizualizacjami przekazujemy klientowi w formie elektronicznej oraz papierowej.
Po akceptacji rozrysów, sprzętu i materiałów wykonujemy wyceny projektu zgodnie z założonym budżetem.

3.NADZÓR
Nadzór autorski ma na celu sprawdzenie poprawności wykonywania prac realizacyjnych. Możemy to uzyskać poprzez szereg spotkań oraz stałą współpracę architekta z inwestorem i wykonawcami. Niebywałą zaletą nadzoru jest to, że w wyniku ciągłej kontroli pozwala na dokładne wykonanie zaprojektowanej przestrzeni zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu projektowym. W ramach nadzoru:

• Wskazujemy podwykonawców poszczególnych prac remontowych
• Monitorujemy budowę oraz sprawdzamy jakość i poprawność wykonania prac budowlanych
• Koordynujemy harmonogram wykonania robót, zamówień i dostaw

PROJEKT PODSTAWOWY

Ta opcja projektowa zawiera wszystkie składowe PROJEKTU KOMPLEKSOWEGO za wyjątkiem wskazania konkretnych elementów wyposażenia mieszkania, np. producent lamp, mebli ruchomych

KONCEPCJA

Projekt koncepcyjny obejmuje przygotowanie koncepcji wnętrza w formie rzutów z góry wraz z umeblowaniem. Prace nad układem funkcjonalnym prowadzimy do momentu pełnej satysfakcji
klienta jednak nie dłużej niż 3 miesiące od rozpoczęcia współpracy. Po zaakceptowaniu finalnego układu wykonujemy następującą dokumentację :
• Zmiany architektoniczne układu funkcjonalnego – rysunki wyburzeń i dobudów ścian działowych
• Rozrysowanie nowej funkcji pomieszczeń wraz z ustawieniem mebli i sprzętów oraz podziałem posadzek
• Rozmieszczenie punktów elektrycznych
• Wizualizacja 3d wraz z określeniem wstępnej kolorystyki
Wszystkie przedstawione rysunki z wyjątkiem zmian architektonicznych oraz elektryki podawane są bez wymiarów.